Sverige
Logga In  | Skapa konto  |  Kundvagn - 0  
  Fri Frakt Mer Än SEK1888         PRISGARANTI MED 30 DAGAR ÖPPET KÖP

Färg

Hem ::  Sökresultat

Avancerad sökning

3065 Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'nik37120_aaaa.p.products_sort_order' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
in:
[SELECT DISTINCT p.products_image, p.products_quantity , m.manufacturers_id, p.products_id, pd.products_name, p.products_price, p.products_tax_class_id, p.products_price_sorter, p.products_qty_box_status, p.master_categories_id FROM (products p LEFT JOIN manufacturers m USING(manufacturers_id), products_description pd, categories c, products_to_categories p2c ) LEFT JOIN meta_tags_products_description mtpd ON mtpd.products_id= p2c.products_id AND mtpd.language_id = 1 WHERE (p.products_status = 1 AND p.products_id = pd.products_id AND pd.language_id = 1 AND p.products_id = p2c.products_id AND p2c.categories_id = c.categories_id AND ((pd.products_name LIKE '%nike%' OR p.products_model LIKE '%nike%' OR m.manufacturers_name LIKE '%nike%' OR (mtpd.metatags_keywords LIKE '%nike%' AND mtpd.metatags_keywords !='') OR (mtpd.metatags_description LIKE '%nike%' AND mtpd.metatags_description !='') OR pd.products_description LIKE '%nike%') and (pd.products_name LIKE '%air%' OR p.products_model LIKE '%air%' OR m.manufacturers_name LIKE '%air%' OR (mtpd.metatags_keywords LIKE '%air%' AND mtpd.metatags_keywords !='') OR (mtpd.metatags_description LIKE '%air%' AND mtpd.metatags_description !='') OR pd.products_description LIKE '%air%') and (pd.products_name LIKE '%max%' OR p.products_model LIKE '%max%' OR m.manufacturers_name LIKE '%max%' OR (mtpd.metatags_keywords LIKE '%max%' AND mtpd.metatags_keywords !='') OR (mtpd.metatags_description LIKE '%max%' AND mtpd.metatags_description !='') OR pd.products_description LIKE '%max%') and (pd.products_name LIKE '%1%' OR p.products_model LIKE '%1%' OR m.manufacturers_name LIKE '%1%' OR (mtpd.metatags_keywords LIKE '%1%' AND mtpd.metatags_keywords !='') OR (mtpd.metatags_description LIKE '%1%' AND mtpd.metatags_description !='') OR pd.products_description LIKE '%1%') )) order by p.products_sort_order, pd.products_name limit 12]